TEST Signature


Toestemmingsverklaring

Wanneer u alle informatie heeft doorgelezen en begrepen, kunt u beslissen of u de ingreep uit wil laten voeren. Omdat het gaat om een behandeling met ingrijpende gevolgen zal uw arts u voor de behandeling nogmaals uitdrukkelijk om uw toestemming vragen.

Let op!

Dit is slechts een TEST-formulier om de handtekening-functionaliteit te demonstreren. Vul geen privacy-gevoelige informatie in. De ingevulde formulieren zullen gewist worden.


Invalid Input
Geef svp uw adres: straatnaam en huisnummer
Geef svp uw adres: straatnaam en huisnummer
Geef svp uw adres: postcode en plaatsnaam
Geef svp uw adres: postcode en plaatsnaam
Geef svp een correct e-mail adres
Ondergetekende heeft informatie ontvangen over de behandeling, heeft deze informatie begrepen, heeft gelegenheid gekregen tot het stellen van vragen en heeft vervolgens besloten de ingreep te laten uitvoeren.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ict oplossingen

Login