Skip to main content

Handtekening onder een online formulier

Met een handige plugin bij de door Applicura meest toegepaste extensie voor het ontwikkelen van online medische formulieren, is het nu mogelijk om een online ingevuld formulier daadwerkelijk te ondertekenen met een handtekening.

Dit is een fraaie, en waarschijnlijk ook rechtsgeldige, mogelijkheid voor bijvoorbeeld toestemmingsverklaringen voor een medische behandeling. De (plaatjes van de handtekeningen) worden opgeslagen en kunnen ook meegestuurd worden in een e-mail bericht en in een PDF. Bekijk het voorbeeld hieronder.

Merk op trouwens, het automatisch ophalen van straat en woonplaatsm na in het invullen van de postcode en huisnummer. Dit is een jQuery script, geintegreerd met de formulieren-extensie, die gebruik maakt van postcode-api

TEST Signature


Toestemmingsverklaring

Wanneer u alle informatie heeft doorgelezen en begrepen, kunt u beslissen of u de ingreep uit wil laten voeren. Omdat het gaat om een behandeling met ingrijpende gevolgen zal uw arts u voor de behandeling nogmaals uitdrukkelijk om uw toestemming vragen.

Let op!

Dit is slechts een TEST-formulier om de handtekening-functionaliteit te demonstreren. Vul geen privacy-gevoelige informatie in. De ingevulde formulieren zullen gewist worden.


Invalid Input
Geef svp uw adres: straatnaam en huisnummer
Geef svp uw adres: straatnaam en huisnummer
Geef svp uw adres: postcode en plaatsnaam
Geef svp uw adres: postcode en plaatsnaam
Geef svp een correct e-mail adres
Ondergetekende heeft informatie ontvangen over de behandeling, heeft deze informatie begrepen, heeft gelegenheid gekregen tot het stellen van vragen en heeft vervolgens besloten de ingreep te laten uitvoeren.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input